Home

Hur påverkar sociala medier det svenska språket

Sociala medie-tjänster bidrar till att det svenska språket förändras. Flertalet nyord tillkommit tack vara sociala medier, likt att hänga med en kompis. Utöver detta kan din psykiska hälsa påverkas om du använder sociala medie-tjänster alltför frekvent, så även din stressnivå På Facebook, chatforum och Twitter t.ex. så förkommer det mycket förkortningar och inte korrekt byggda meningar. Vårt språk påverkas i media på så vi att det många gånger dras ihop av ungdomar, och förkortningar bildas. Inläggen blir ofta korta för att det ska gå fort att skriva, men också att läsa

Hur påverkas vi av sociala medier? Time

 1. Sociala mediers påverkan på det svenska språket Nackdelar och fördelar Missförstånd skapas lättare Med hjälp av förkortningar och nya uttryck Mer lättillgängliga På grund av att vi alltid bär med oss telefon eller liknande Frågeställning Framtiden Forskning visade att sociala
 2. SLUT Talspråk blir skriftspråk Svenska språkets framtid Påverkan är ytlig Hur påverkar sociala medier det svenska språket? Anpassning av meddelande Vad händer med svenska språket? Viktiga Begrepp Den traditionella svenskan Anpassningen till moderna medier Hej, Svante fyller år
 3. I en värld av oliktalande är språkförståelse helt grundläggande, och på nätet och i sociala medier växer olika översättningstjänster fram för att skapa bryggor. - Förutsättningarna för att bli mer delaktiga i världen ökar ju, säger Theres Bellander, språkbruksforskare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet

Användningen av sociala medier, e-post, chatt och sms innebär att vi idag använder oss av skriftlig kommunikation i högre utsträckning än tidigare. Vi förväntar oss dessutom att kommunikationen ska vara snabb. Tekniken medför, också, ibland att utrymmet är begränsat. Detta medför att språkbruket påverkas

Hur har film och sociala medier påverkat det svenska språket

Avslutningsvis är engelskan bra för det svenska språket eftersom det kan bli mer rak och tydlig kommunikation inom vården, teknik och vetenskap. Engelskan ger en tänkbar möjlighet för det svenska språket att utvecklas och berikar språket genom alla valmöjligheter och nya tillskott som den för med sig till svenskan About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Sociala medier öppnar för helt egna uttryck med egna skrivregler. En utveckling som gör oss bättre på att skriva genrespecifikt, enligt språkkonsult Anna Antonsson Engelskan påverkar det svenska språket idag då vi i många konversationer använder oss av engelska ord och uttryck, vilket gäller både talspråk och skriftspråk Det verkar som om sociala medier bara har en positiv inverkan på samhället, men det finns alltid två sidor på ett mynt. Dessa medier är bara ett socialt verktyg för människor. Det är upp till användarna på hur de använder verktygen (precis som en kniv som antingen kan hjälpa dig att skära upp maten eller skada människor)

I en värld av oliktalande är språkförståelse helt grundläggande, och på nätet och i sociala medier växer olika översättningstjänster fram för att skapa bryggor Sociala mediers inverkan på människan. Kommunikationen är för människor en väldigt stor och viktig del när det handlar att både integrera och utveckla samhället i sig. Ända sedan människan kom till jorden har man använt kommunikation människor emellan på många olika sätt som teckenspråket, kroppsspråket, signalspråket, röksignaler, signaler med olika ljud och så vidare Öppna i appen. - Ett samtal med en person som inte är insatt i spelvärlden, om spel, tar oftast väldigt mycket längre tid än ett samtal med en som är insatt gör, säger Lillie Klefelt. Sociala medier öppnar för helt egna uttryck med egna skrivregler. En utveckling som gör oss bättre på att skriva genrespecifikt, enligt språkkonsult Anna Antonsson

Sociala mediers påverkan på det svenska språket by Emma Vadeb

 1. Reklammakarna använder sig av våra fördomar om smålänningar, göteborgare, norrlänningar, gotlänningar, stockholmare eller skåningar för att skapa effekter. Ibland vill de inge extra förtroende, men oftast vill de nog ändå locka till leenden och skratt
 2. Det hänger ihop med en grundläggande egenskap hos alla levande språk, nämligen att de alltid uppvisar stor variation. Det svenska språk som vi möter och använder varje dag - exempelvis när vi samtalar med familj och vänner, håller föredrag i skolan, läser tidningen, skriver ett mötesprotokoll, småpratar med grannen, använder Facebook eller ringer en myndighet - ser ut på många olika sätt
 3. Sedan hur människor påverkas av sociala medier och hur det hänger samman med Facebook-användande och utvecklingen av nätet. Om hur föräldrar bör engagera sig som leder in på frågor kring hur människor i olika åldrar samarbetar gällande näthantering och hur vi i samhället bör agera och ta ställning kring ungas påverkan av sociala medier
 4. Tack vare internet och mobiltelefoner har i synnerhet ungdomars skrivande ökat. Men det finns också en oro för att sms- och chatt-språket får negativa effekter på det svenska språket. Runt.
 5. Vi anpassar våra språk beroende vem vi kommunicerar med - och sättet vi kommunicerar på. Språkforskaren Theres Bellander förklarar hur svenska språket påverkas när nya medier gör entré. Många oroar sig för - tar nästan för givet - att språket urvattnas i takt med att användningen av nya medier ökar
 6. När det gäller frågan om hur språkbruket i digitala medier påverkar språket i allmänhet är det viktigt att inte blanda ihop språksystem och språkbruk. Vårt svenska språk är som system för ljudkombinationer, ordbildning och grammatik förhållandevis stabilt. Utveckling sker, men i långsam takt
Svenska språkets framtid | Utredande text - Studienet

I synnerhet unga anpassar ofta sitt språk i olika sociala medier så att det kan vara svårt att förstå för en oinvigd. Här ger vi en snabbkurs i vanliga ord och förkortningar Sammanfatta hur det gick. Lektionen inleds med en introduktion kring vårt språk i sociala medier. Som avslutning på lektionen får de möjlighet att fundera över hur mycket vi tolkar in i en bild och hur kommunikationen påverkas av att alla inte har samma förförståelse för olika symboler och deras värde

Ett språks status beror inte bara på hur många som talar det eller hur många böcker, filmer och tevekanaler som använder det, utan även på hur väl det är representerat i digitala medier och datorprogram. Även i det avseendet ligger svenskan ganska bra till: de flesta allmänt använda internationella datorprogrammen finns i svenska. Sociala medier ställer nya krav på språket När användningen av sociala medier i samhället fortsätter att öka påverkar det även vårt skrivande. - Det är en enorm skillnad mellan det formella skriftspråket och det skriftspråk som kommer till användning i olika typer av sociala medier

Patrik Hadenius -Föreläsare – Skillspartner Talarförmedling

Svenskar använder sociala medier mycket - och hittills är det fortfarande mer och mer för varje år. Av alla svenska internetanvändare har 83 procent minst ett sociala medier-konto Det nya och populära talesättet är en mix av rikssvenska och en massa inlånade ord från andra länder. En anledning till varför språket har fått en sådan utveckling kan vara att vi ständigt blir påverkade av andra språk och kulturer på sätt som man inte kunnat bli tidigare, till exempel via tv, filmer och sociala medier

Syftet med lektionen är att ge eleverna möjlighet att reflektera kring hur vi anpassar vårt språk utifrån medium och mottagare, och hur förändringar i språket påverkar vårt sätt att kommunicera. Förberedelser. Titta på klippen om emojisar som finns i lektionsdel 2 och läs igenom de efterföljande texterna, som kan skrivas ut vid. Hur påverkas allmänspråket av gamingkulturen? Ett samtal med en person som inte är insatt i spelvärlden, om spel, tar oftast väldigt mycket längre tid än ett samtal med en som är insatt gör, säger Lillie Klefelt, gamer och eventmanager vid Female Legends.Inom gamingvärlden växer ett eget språk fram, med förkortningar och försvenskad engelska

Filosoficafé - Språk - Storvreta

Det ser man genom att man använder ord som du mer istället för ni till exempel. Anledningen till att det har blivit så är förmodligen eftersom att samhället har blivit mycket mer jämlikt och man behöver inte längre tala till någon av högre klass på ett annat sätt samtidigt som det där med klasser är helt och hållet borttaget. I sociala medier och liknande så är det bara informellt språk som använda och det gäller även i chatt, sms och e-post idag Sissela Nutley tycker att det är beklämmande att sociala medier i mångt och mycket värderar människor enligt hur de ser ut. - Utseendet är ett genetiskt lotteri Den främsta faktorn till förändring i det svenska språket är påverkan av andra språk. I Ulf Telemans artikel Svenska språket: Allt mindre svenskt (www.ne.se, 2001-03-08) konstateras det att tjugo procent av alla nya ord i Nyordsboken (utgiven av Svenska Språknämnden) har under den senaste femtonårsperioden på olika sätt mottagits från engelskan Påverkas dagens ungdom positivt eller negativt av att bli introducerade till sociala medier vid en tidig ålder? Abstrakt. Internet och sociala medier är överallt idag. Det används till mycket mer än endast privat bruk. Det används till exempel i skolan, på jobbet och som en plattform att hålla koll på släkt och vänner Men det finns en fjärde faktor som starkt påverkar vårt intresse för språket och hur vi använder det: den tekniska utvecklingen. I dag är det uppenbart att allt twittrande, chattande, bloggande och messande påverkar språket och hur vi ser på det. Genom alla apparater och medier skriver vi troligen mer än någonsin

Dagens ämne är en domedagspredikan: Svenska språket riskerar att försvinna - och det är mediernas fel Många vuxna tror att vi inte längre kan prata formell svenska, men det och sociala medier. Mazlum menar att det utvecklar språket utan att jag tänker på det. Hur är tonen. Sociolekter är de skillnader i språket som påverkas av social ställning i samhället. Din utbildning, ditt arbete och din inkomst kan påverka hur du väljer att använda ditt språk. Forskning har även gjorts på hur föräldrars utbildning och yrke påverkar deras barns språk

Den här delen ger en introduktion till hur samhällets utveckling och digitaliseringen påverkar språk, språkbruk och former för kommunikation. Syftet är att lärare och skolbibliotekarier ska få verktyg för att utveckla sin undervisning kring möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när det gäller språkbruk och kommunikation De amerikanska företag som ligger bakom många av de populäraste tjänsterna inom sociala medier är inte särskilt kommunikativa när det gäller hur deras användare ser ut. Därför tvingas vi förlita oss på externa undersökningar eller rena gissningar för att få en uppfattning om hur många svenskar som finns på Twitter , till exempel Twitter, mejl, sms, facebook och bloggar. I dag kommunicerar vi på sätt som ingen kunde drömma om för bara tjugo år sedan. Och det påverkar hur vi skriver Vi har fortfarande ofullständig kunskap om hur faktorer som t. ex. minne, imitation och språk påverkar utvecklingen. Barn och digitala medier Projektet Att växa upp i en digital värld: Familjeattityder och socio-kognitiv utveckling hos 9-20 månader gamla barn (Forte) kommer titta på hur mycket digitala medier som barnen möter

Sociala medier (singular: socialt medium) betecknar webbplatser och mobila appar med vars hjälp människor kan interagera i mänskliga sociala nätverk och, i motsats till traditionella medier, bidra med användargenererat innehåll.Sociala medier kan innefatta Internetforum, sociala nätverkstjänster, bloggar, vloggar, wikier, poddradio och artikelkommentarer eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier

Därför är de enda historiska exemplen vi har av invandring från medeltiden. - De som förändrat vårt språk mest är lågtyskarna. Men det var för att de kom med kapital, och vårt svenska språk var inte så välorganiserat. Det fanns inga medier att tala om, eller ett skolväsende Ett språks vitalitet märks även i hur framgångsrikt det värvar nya talare. Svenskan värvar flera tusen nya talare varje år genom invandring och svenskundervisning. Men, det är klart. Ja, det är en intressant fråga i många sammanhang. Jag har tidigare skrivit mycket om dialekter eftersom att språklig variation är ett av mina intresseområden när det kommer till språk. Vid diskussion kring hur en person bedöms utifrån sitt språkbruk finns såklart dialekter med i analysen, men även andra -lekter spelar in Medielandskapet har förändrats fort och mycket sedan användningen av nätet slog igenom. Inte minst gäller det förutsättningarna för vårt sociala liv. Och med nya kanaler förändras också språket, hur och vad vi kommunicerar Vi kan även kommunicera på sociala medier. Media kan påverka oss, vad ska vi köpa och hur ska vi tänka? Vilka medier finns det och hur fungerar de? Vilken roll spelar media i våra liv? Vilka medier använder du dig av i vardagen, varför

Språket spelar en stor roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Faktum är att allt det påverkas av våra sociala normer, Men det är ändå intressant att tänka hur det hade sett ut om fler mediehus rapporterade rakare om klimatfrågan En lektion i hur sociala medier påverkar oss - serien hashtag. Jag såg en ny serie på SVT som heter #hasthag och tittade på de tre första avsnitten i går. Jag såg direkt koppling till svenskämnet och tänkte därför dela med mig av det upplägg jag satte ihop igår där syftet är att: formulera sig och delta i samtal kring innehållet i serien där eleven. Biblioteket måste alltså besluta sig för hur och i vilket syfte det egentligen vill använda sociala medier och förstå hur det ska anpassa språkbruk och ordval efter de olika genrer som förekommer inom mediet. Det måste lyckas tala en infödds argôt på ett mer begripligt sätt än en hypotetisk Twitter-Fröding Det innefattar kroppsrörelser, rytm, avstånd, pauser, färger, former, betoning, tonläge, gester, mimik mm. Det handlar också om de budskap man läser in i miljön; hur rummet är möblerat, hur andra ser ut och rör sig mm. När människor samspelar är en stor del av budskapen icke-språkliga och de är dessutom mer svårtolkade än de språkliga budskapen förmåga att uttrycka sig inom det valda språket kommer att påverka om meddelandet kommer fram som det var tänkt. Inom socialpsyko finns teorier som förklarar hur en persons språk påverkar bilden av talaren, talet innehåller signaler om vilken social kategori som talaren tillhör (Krauss & Chiu 1998, s. 58)

Hur har film och sociala medier påverkat det svenska språket? Publicerad den 17 januari, 2014 av jensengym14. 0. Engelskan påverkar det svenska språket idag då vi i många konversationer använder oss av engelska ord och uttryck, vilket gäller både talspråk och skriftspråk förutsättningar att utveckla sitt svenska språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt sk

3. Sociala medier öppnar upp för människor och företag att hjälpa varandra. Många associerar nog sociala medier främst med inspiration och konsumtion, men en tydlig trend som vi kan se under de omständigheter som råder just nu är hur sociala medier bildar en plattform för människor att hjälpa varandra Hur beter man sig egentligen på sociala medier? Och vad tänker vuxna om ungas liv i sociala medier? Det tar Idun och Samson reda på i detta avsnitt. De träffar Felicia Margineanu, fotograf, som lär dem hur man tar en perfekt selfie. Och influencern Viktoria Harrysson berättar om hur det var att komma ut som transsexuell. Hon använder sociala medier för att sprida kunskap om ämnet den sociokulturella teorin av Lev Vygotskij som kortfattat har forskat kring det sociala samspelet, stöttning och utveckling i grupp. När det kommer till genomförande och metod samt för att få svar på våra frågeställningar valde vi en kvalitativ metod i for Svenska elever talar spanska med svensk prosodi, visar Berit Aronssons forskning. Det finns många vinster med att undervisa i prosodi i alla språk, anser hon. - Prosodin är så viktig för kommunikationen. Den gör också att man lyssnar mer på den som talar, säger hon

Hur påverkar en eventuell ökad muntlighet eller skriftspråklighet i ett medium Äldre framställningar om svenskt språk gör det helt klart . 9 idéer och sociala förhållanden kan påverka texters och tals funktion, utbredning och aktörer lära sig det svenska språket. Främlingskapet förstärks av språkproblemen och det ovana kulturella mönstret som den äldre invandraren på något sätt måste hantera i sin nya vardag Allewood och Franzén (2000). I det allt mer mångkulturella svenska samhället har de äldre invandrarna blivit en växande grupp Svenska språket - Analys av texter, medier och samtal, 2,5 hp Delkursen utgör en introduktion till hur man analyserar text, medier och samtal med fokus på professionella sammanhang. Textanalytiska-, interaktions- och diskursanalytiska teorier och metoder introduceras. Svenska språket - Språk, språkande, språkvetenskap, 7,5 h

Hur påverkar sociala medier det svenska språket? by Pontus

Medierna, som annars verkar kunna påverka oss att göra både det ena och det andra, verkar däremot inte påverka vår dialektanvändning så mycket. Däremot påverkar de vår inställning till dialekterna. Dialekter var länge otänkbara i svensk radio och tv Hur påverkar invandringen det svenska språket? Språkvetaren Mikael Parkvall berättar hur det sett ut historiskt och hur det svenska språket utvecklas. Inspelat den 25 april 2019 på Nalen, Stockholm Hos oss arbetar studenter, lärare och forskare med det svenska språket på alla tänkbara sätt. Vi undersöker hur svenskan ser ut idag, hur den har sett ut historiskt, hur den används i olika situationer och hur den påverkar och påverkas av samhället Forskare menar att det är lika viktigt att förstå varandras sociala koder som att klara av arbetsuppgifterna. Att ta upp språkfärdigheter på ett medarbetarsamtal ger chefen och medarbetaren möjlighet att samtala om vilka möjligheter och hinder som finns för att utveckla svenska språket på jobbet

Hur påverkas vårt språk i en digitaliserad värld

sociala medier eftersom vi anser att de fungerar som den största plattformen för informationsutbyte bland ungdomar. Det här ämnet intresserar oss som blivande hälsovårdare eftersom användningen av sociala medier blir en allt större del av vår vardag och vi får ständigt ta del av andras liv och dela med oss av våra egna via t.ex. Facebook, Instagram och bloggar Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation. Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse. ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext. Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till Här följer exempel på hur rasistiska mekanismer kan drabba samer. Hur kan rasism mot samer yttra sig? Det kan handlar om rena trakasserier, glåpord, mobbning i skolan, kränkningar och hot om våld på sociala medier.Det händer till och med att renar angrips som ett uttryck för ilska mot samer I vår forskning undersöker vi segregations- och gentrifieringsprocesser i Göteborg ur ett språkvetenskapligt perspektiv. Genom att undersöka hur språk används i fyra Göteborgsområden (Frölunda, Gamlestaden, Gårdsten, Nya Hovås) vill vi klargöra hur de två processerna samverkar och hur de återspeglas i det språkliga landskapet

Så utvecklas språket - Statens medierå

Svenska som andraspråk 3 Ansök här. social bakgrund och kulturell tillhörighet påverkar människors sätt att tala och skriva och hur språket kan användas för att uttrycka maktförhållanden. Eductus i sociala medier. Facebook Sv Facebook Eng Twitter YouTube LinkedIn Instagram I samband (!) med detta har vi också diskuterat källkritik, hur faktoider sprider sig i t ex sociala medier, hur man har manipulerat bilder och hur nyhetsflödet påverkar vårt sätt att tänka. Givetvis har vi också diskuterat terrorism och vilka tankevurpor vi kan drabbas av när vi känner oss hotade och rädda samt elevernas syn på religion Brister i det svenska språket och kulturen är inte den främsta anledningen till elever med utländsk bakgrunds låga måluppfyllelse i matematik. Jag har analyserat deras uppfattningar av sina möjligheter att lära matematik och hur dessa påverkas av till exempel olika diskussioner i media Språket runt omkring oss kan variera mycket. Kanske har ni tänkt på att vissa grupper skiljer sig ut genom att prata på ett visst sätt, ha en viss klädkod eller en gemensam attityd. Dessa grupper skapar tillsammans en gemenskap för sin specifika grupp. Skillnaderna i språket i olika grupper brukar benämnas sociolekter. Till skillnad frå

Hur påverkas det svenska språket av sociala medier

Först är det viktigt att poängtera att hur svårt ett språk upplevs vara har att göra med vilka språk man kan innan. Kan man tyska är svenska inte ett jättesvårt språk att lära sig, medan det är det desto svårare om man bara pratar arabiska. Hur nära släkt språken är påverkar både grammatik och ordförråd Välj tagg Välj tagg. SI studerar samtalet om Sverige i realtid på sociala medier och rapporteringen om Sverige i internationella redaktionella medier. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser om hur den senare påverkar Sverigebilden. Vi kan dock få viktig information om hur samtalet om Sverige för Därför ger språklagen från 2009 medborgarna en tydlig rätt till språk, både svenska och andra språk. Thomas Baekdal, digitala medier-expert och författare - I dag befinner vi oss i en situation där språket faktiskt hindrar oss från att kommunicera effektivt, vilket är den totala motsatsen till vad språket kom till för

Internet och språket - hot och möjligheter - Språkbru

Det har börjat uppdagats att svenska elever ligger sämre till kunskapsmässigt i de internationella Det anses också viktigt att veta hur språket är uppbyggt för att kunna bygga en text eller texter på webbsidor eller i sociala medier av olika slag kräver andra. Kursplane Hur skyddar jag mitt barns digitala integritet? Innehållsfilter - är det en bra idé? Skärmtid - hur påverkas barnet? Vad innebär åldersgränserna på spel och sociala medier? Vad ska mitt barn få spela? Varför behöver mitt barn vara rädd om sina nätkonton

Än så länge har forskningen inte kunnat klargöra exakt hur sociala medier påverkar hjärnan, men man vet att det finns ett samband mellan sociala medier och depression. I studier har man sett att de som tillbringar mer än två timmar per dag på sociala medier har dubbelt så hög sannolikhet att ha depressionssymptom jämfört med de som lägger 30 minuter eller mindre per dag I faktabladet kan du läsa om hur det svenska riksspråket har utvecklats och vilket inflytande andra språk har och har haft på svenskan. Du får också veta vilka grammatiska särdrag som utmärker svenskan och hur språket låter för den som inte har svenska som modersmål. Faktabladet finns också på engelska Faktorer som påverkar andraspråksinlärning, enligt forskare och verksamma andraspråkslärare Vivianne Andersson 2011 Uppsats, högskolenivå, 7,5 hp Svenska språket Svenska som andraspråk B 30 hp, HT10 Handledare: Helena Wistrand Examinator: Charlotte Engblo

 • Clas Ohlson avloppsslang.
 • Daewoo modeller.
 • Arkan Asaad taekwondo.
 • Sims 3 hair retextures.
 • Nur erhöhte Temperatur ohne Symptome.
 • Sy knivslida.
 • Grebbestad Färg och Marin öppettider.
 • Stickad kavaj dam mönster.
 • Elektronvolt synonym.
 • Kliniska arbetsprov.
 • Mask parasit.
 • Bentley Continental GT Cabrio.
 • Vem vinner valet 2022 Flashback.
 • Limousine Ängelholm.
 • Vikbar madrass 120.
 • Med vingar vid Zeus.
 • Drejkurs Sollentuna.
 • Dela Di prenumeration.
 • University of Santa Monica ranking.
 • Largest cities in the world 1930.
 • Cabo San Lucas.
 • PEX koppling.
 • Åhléns Örebro Öppettider.
 • 2004 WR450F problems.
 • Avsätta nämndemän.
 • Bayern Verkäufe.
 • Trochanterit stötvågsbehandling.
 • Wohnung mieten in Backnang Quoka.
 • Äkta Michael Kors klocka.
 • Daimler Trucks North America address.
 • Förstelärare pott 2.
 • Christine Meltzer familj.
 • 82 tum TV Prisjakt.
 • Shake It off Disney.
 • SKAM Season 1 episode 8.
 • Hur lång tid är en miljon sekunder.
 • Emmy design cardigan.
 • Nishiki City Hybrid 307.
 • When was Westminster Abbey built.
 • Football Manager 2019 Tablet.
 • Debian Cinnamon download.