Home

Råprotein till smältbart råprotein

Det är råproteinet som analyseras, men hästar kan inte ta upp allt råprotein i fodret och därför räknar man om råprotein till smältbart (upptagbart) råprotein. Det smältbara råproteinet i fodret kan variera mellan 0 och 200 g/kg ts, normalt ligger det mellan 10 och 100 g/kg ts. NDF Är ett mått på fiberinnehållet i vallfodret I Sverige anges hästens energibehov i omsättbar energi i enheten megajoule (MJ). Proteinbehovet anges i gram smältbart råprotein och kan ges i relation till energibehovet. Då använder man kvoten gram smältbart råprotein per MJ (g smb rp/MJ). Vuxna hästar behöver minst 6 g smb rp/MJ för att täcka un Det smältbara råproteinet är en andel av råproteinet, och beskriver den proportion av råproteinet som kan brytas ned och tas upp i hästens mag-tarmkanal. Enheten gram (g) används, och ibland kan man även se proteinhalten angiven som % av torrsubstansen (ts). Om råproteinhalten är t ex 12 % motsvarar det 120 g råprotein per kg ts Allt protein som finns i fodret är inte tillgängligt för hästen, därför räknar man om råproteininnehållet till smältbart råprotein. Innehållet av smältbart råprotein i vallfoder varierar mellan 0 till 200 g/kg ts. Tidig skörd ger alltid ett högre proteininnehåll än sen skörd

smÄltbart rÅprotein (smb rp) När vi bygger foderstater till hästar använder vi begreppet smältbart råprotein, som mäts i gram. På din analys finns proteinet ofta angett både som smältbart råprotein och råprotein, men det är det smältbara råproteinet som är det intresseranta vid foderstatsberäkning smältbart råprotein. Detta beräknas genom att fodrets råproteininnehåll (erhållet genom kemisk analys) multipliceras med en smältbarhetskoefficient som erhållits genom smältbarhetsförsök (på häst eller andra djur) eller genom härledningar till liknande fodermedel

Sv: Smältbart råprotein? Okej, tack ! Energin ligger på ca 9,5 MJ/kgTS, så det är rätt så högt om jag har fattat det rätt. Det blir endast 3,9 om man tar protein/energi :/. Alltså bör ett energifattigt komplement vara att föredra foderstater för närvarande optimeras till mjölkkor. Till växande nötkreatur tillämpas råprotein och AAT (Olsson m fl, 1998). Till får och getter finns både AAT och smältbart råprotein angivet. Råprotein bestäms som (NMKL, 1976); Kjeldahl-N ∗ 6,25 Smältbarhetskoefficienten för bestämning av smältbart råprotein i vallfoder, blast oc

Önskat smältbart råprotein räknar du ut genom att multiplicera MJ med den önskade kvoten. Vid energi på 8,0 MJ och önskad kvot på 6 tar du: 8,0 MJ*6=48 g smältbart råprotein. Ligger kvoten under 5,5 g smältbart råprotein/MJ så bör du komplettera med ett proteinrikt kraftfoder Råproteininnehållet är den totala mängden kväve ett foder innehåller multiplicerat med 6,25. I värdet smältbart råprotein har man tagit hänsyn till proteinets smältbarhet i djurslaget. Detta beräknas genom att multiplicera med en specifik smältbarhetskoefficient Hästens proteinbehov anges som gram smältbart råprotein/megajoule omsättbar energi (g smb rp/MJ) i fodertabeller och är därmed relaterat till energibehovet. För att beräkna det totala proteinbehovet hos hästar beräknas först ett underhållsbehov och sedan eventuella tillägg fö TS, Omsättbar energi, Råprotein, Smältbart råprotein, NDF, AAT & PBV: 765 kr: 680 kr: Grundanalys Helsäd (Spannmål hela plantan skördad. OBS! Kärnan skall vara väl synlig. Annars väljer du Grundanalys Grovfoder) TS, Omsättbar energi, Råprotein, Smältbart råprotein, Stärkelse, NDF, AAT & PBV: 1 550 kr: 1 380 kr: Grundanalys Hal Sis-råprotein 15,5 25 17 14,5 för slaktsvin gör ca 14.000 ton soja Idealt protein till gris . Aminosyrabehov för växande Aminsyror i fodret Levande vikt Innehåll av smältbart råprotein (sis) per MJ NEv (nettoenergi för växande grisar) i olika fodermedel Author

Smältbart råprotein (smb rp) Smältbart råprotein anges i gram. Det smältbara råproteinet räknas fram från råproteininnehållet i fodret. Hästen kan inte ta upp allt råprotein i fodret och därför räknar man om rå-proteinet till smältbart (upptagbart) råprotein. Det smältbara råproteinet i fodret varierar normalt mellan 0 till. Det är råproteinet som analyseras, men hästar kan inte ta upp allt råprotein i fodret och därför räknar man om råprotein till smältbart (upptagbart) råprotein. Det smältbara råproteinet i fodret kan variera mellan 0 och 200 g/ kg ts, normalt ligger det mellan 10 och 100 g/kg ts. NDF Är ett mått på fiberinnehållet i vallfodret

10 Allmänna data för animalieproduktion . 10.1 Fodermedlens innehåll av energi och smältbart råprotein - för idisslar HippoProtein Plus är ett koncentrat som passar hästar med ett ökat protein­behov samt i foderstater med risk för underskott av protein. Proteinet är av god kvalitet där potatispro­tein står för en stor del. Potatisprotein har en hög smältbarhet och en särskilt värdefull aminosyraprofil med bland annat ett högt innehåll av aminosyrorna lysin och metionin Protein består av långa kedjor av aminosyror som är bundna till varandra med peptidbindningar i en unik ordning för varje Om det är ett överskott av protein i kroppen på grund av högt innehåll av smältbart råprotein i foderstaten så kommer de flesta överskotts- aminosyrorna brytas ner i levern och det blir en ökad produktion. uträkning av foderstat till din häst. Kontakta våra foderrådgivare i dag. RS Mustang® Protein+ Extra 350 Pellets Koncentrat 5 mm pellets 350 g smb rp* RS Mustang® Protein+ Extra 350 Pellets levereras i 20 kg säck och i hink om 5 kg. *Smältbart råprotein Torrsubstans 89 % Omsättbar energi (ME) 12 MJ Råprotein 40 % Smältbart råprotein 350 Tillsammans med sojamjöl, bryggerijäst och linfrökaka skapar potatisproteinet och övriga råvaror ett foder med mer än dubbelt så hög nivå smältbart råprotein som HippoProtein Alfa eller HippoProtein Alfa Müsli. Därför krävs oftast endast en mycket liten giva

Näringsdeklaration Betfor® Näringsvärde, per kg foder, Nötkreatur och Får, Svin, Hästar Omsättbar energi, MJ, 11,2, 12, 11,2 Smältbart råprotein, %, [ uträkning av foderstat till din häst. Kontakta våra foderrådgivare i dag. RS Mustang® Protein+ Pellets Torrsubstans 89 % Omsättbar energi (ME) 10 MJ Råprotein 15,5 % Smältbart råprotein 130 g Lysin 6 g Råolja och råfett 4 % Växttråd/Fiber 17 % Stärkelse 14 % Socker 3 % Råaska 8 % Natrium 4 g Kalcium 9 g Fosfor 6 g Ca/P kvot 1,5 Råprotein: 13,5 % Smältbart råprotein: 115 g Smältbart råprotein/energi (ME): 11,5 g/MJ Lysin: 7 g Växttråd: 16 % Råolja och råfett: 5 % Stärkelse: 17 % Socker: 5 % Råaska: 7 % Kalcium: 0,8 % Fosfor: 0,5 % Magnesium: 0,3 % Natrium: 0,4 % Kalium: 1 % FE: (*0,8 FE) Tillsatser / kg foder Vitamin A, 3a672a: 10 000 IE Vitamin D3, E671: 1.

Vallfodrets råprotein till mjölkkor - Hur råproteinet används bäst Forage crude protein for dairy cows - How the crude protein is best used Henrik Rosenqvist Victor Lundbäck Självständigt arbete • 10 hp • Grundnivå, G1E Lantmästare - kandidatprogram Alnarp 2014 Smältbart råprotein 11 g/kg foder kvot protein/energi: 2 Socker: 175 g/kg TS Gräshö av vallfröblandningen Hipphopp med ängsvingel och timotej odlat på sådd och gödslad åkermark. Lågt värde för energi och lågt proteinvärde. Kvoten ligger mycket under 6 vilket innebär att foderstaten måste kompletteras med protein Råprotein: 13,5%: Smältbart råprotein: 115 g: Smältbart råprotein/ energi (ME) 11,5 g/MJ: Lysin: 7 g: Växttråd (fibrer) 16%: Råolja och råfett: 5%: Stärkelse: 17%: Socker: 5%: Råaska: 7%: Kalcium: 0,8% (8g) Fosfor: 0,5% (5g) Magnesium: 0,3% (3g) Natrium: 0,4% (4g) Kalium: 1% (10g

Kvoten mellan protein och energi www

***Beräknas genom att dividera smältbart råprotein med den omsättbara energin ex: 48/8=6. Råprotein (rp) Råprotein behövs för att bygga muskler och vävnader samt för andra livsviktiga funktioner i kroppen. Behovet är störst hos dräktiga/digivande och växande djur *** gram smältbart råprotein **** gram AAT. AAT är ett mått på mängden protein som bildas i vommen plus foderproteinet som inte brutits ned i vommen Enligt fodermedelstabellen för idisslare anges inte behovet av råprotein för tackor. Vad som anges är behovet av gram smältbart råprotein. Behovet av råprotein har hämtats från de ame

Hästens näringsbehov HästSverig

 1. Näringsanalys med NIR: Omsättbar energi för häst (MJ/kg ts),råprotein (g/kg ts), NDF (g/kg ts) Beräkningar: Smältbart råprotein (smb rp, g/kg ts), kvot: smb rp/MJ, dagar till halten smältbart råprotein är på 90, 70, 50 g/kg t
 2. A, 3a672a: 10 000 IE Vita
 3. A, 3a672a: 30 000 IE Vita

Vitafor LUCERN har ett högt innehåll av smältbart råprotein och smältbara fibrer. Vitafor LUCERN är ett bra komplement till grovfoder med lågt proteinvärde och ett utmärkt proteinfoder till ston och unghästar. Doseringsguide per dag (500 kg häst) Hästar i träning och tävling 0,5 - 2 kg Dräktiga/digivande ston 0,5 - 3 k (Torrsubstans, Råprotein, Smältbart råprotein, Omsättbar energi)(3 (Fosfor, Kalcium, Kalium, Magnesium, Natrium, Svavel) Grundpaketet 20 kr) Mineraler (100 kr*) Mikromineraler (150 kr*) (Järn, Koppar, Mangan, Zink) Vattenlösliga kolhydrater (WSC) ‐ Enzymatiskt (300 kr*) Mikrobiologisk undersökning av mögel (450 kr) Annat (ange vad Några fodermedels innehåll av lysin och smältbart lysin (sis) i råprotein och torrsubstans. Fodermedel Lysin, % av råprotein sisLysin, % av lysin sisLysin, % av råprotein Råprotein g/kg Ts sisLysin g/kg Ts Havre 4,2 73 3,1 111 3,4 Korn 3,8 75 2,9 112 3,2 Råg 3,9 72 2,8 103 2,9 Rågvete 4,1 83 3,4 110 3, Det leder till bättre tarmfunktion som främjar hästens välmående. Sammansättning Ingredienser Solrosfröextrakt, solrosfröskal, äpplepressmassa, cikoriarotfiber, lusern, johannesbröd, ärtflingor, Smältbart råprotein 99 g / kg. Torrsubstans 90,5%. Smältbar energi (DE) /kg - 9,70 MJ. Omsättbar energi (ME) / kg - 7,86 MJ Råprotein % 11: Smältbart råprotein g/kg: 80: Smältbart råprotein/energi (ME) g/MJ: 6.5: Lysin g: 5.5: Växttråd % 10: Råolja och råfett % 6.5: Stärkelse % 25: Socker % 6: Råaska % 6: För beställning av odlingsprodukter hänvisar vi till kundtjänst eller våra säljare. Ej registrerad

Råprotein (g rp/kg ts) NDF (g/kg ts) Energi häst (MJ/kg ts) Smältbart råprotein (g/kg ts) OMD (%) Inga inrapporterade provklipp i detta län/område ännu. Visa alla provklipp som finns Smältbart råprotein 11 g/kg foder. kvot protein/energi: 2. Socker: 175 g/kg TS. Gräshö av vallfröblandningen Hipphopp med ängsvingel och timotej odlat på sådd och gödslad åkermark. Lågt värde för energi och lågt proteinvärde. Kvoten ligger mycket under 6 vilket innebär att foderstaten måste kompletteras med protein Råprotein 112 g/kg ts Smältbart protein 74 g/kg ts Energi Smältbart protein 105 g/kg ts Energi 10.1 MJ/kg ts Kvotvärde Vi är stolt fodersponsor till Salaortens Ryttarförening Namn * E-postadress * Telefonnummer. Meddelande * Skicka. Namn. E. Råprotein % 10,9 12,7 15,5 12,6 Smältbart råprotein g 75,0 100 128 105 Smb rp/Energi g/MJ 7,5 8,5 10,9 8,4 Proteinets smältbarhet % 72,0 78,7 83,0 83,0 Lysin g 4,5 5,5 8,0 7,3 Råfett % 11,0 8,2 7,4 7,3 Stärkelse % 9,0* 25,0* 25,0* 25,0* Växttråd % 22,6 8,1 6,8 8,0 Aska % 8,4 6,9 7,2 6,9 Kalcium g 9,0 7,0 9,0 7,0 Fosfor g 6,0 5,0 5,0 4,

Brogaarden Mash Light, 15 kg

Video: Tolkning av analys HästSverig

Hur mycket magnesium per dag - vi erbjuder ett brett

Råprotein % 13: Smältbart råprotein g/kg: 105: Smältbart råprotein/energi (ME) g/MJ: 10.5: Lysin g: 7: Växttråd % 15: Råolja och råfett % 5: Stärkelse % 20: Socker % 5: Råaska % 7: Kalcium, % 0.8: För beställning av odlingsprodukter hänvisar vi till kundtjänst eller våra säljare Råprotein 30 % Smältbart råprotein 270 g Lysin 2,1 % Metionin 0,6 % Treonin 1,2 % Råfett 2,1 % Växttråd 3,1 % Aska 15 % Kalcium 3,8 % Fosfor 1,0 % Magnesium 0,3 % Natrium 0,1 % Vitaminer per kg Vitamin B1 (3a821) 80 m

Så tolkar du grovfoderanalysen KRAFFT - Krafft KRAFF

Foder&Strö - Smältbart råprotein? Bukefalo

Smältbart Råprotein 22g kg/foder / 82g/kg ts. Omsättningsbar Energi 2,9MJ kg/foder / 10,7MJ kg/ts. Ring Andreas 070-3206814 Grovfoder hösilage ensilage får nöt köttdjur ensilagebalar hösilagebalar fode Torrsubstans 66 % Energi till häst 6.7 MJ/kg Råprotein NIR 79 g/kg Råprotein smältbart 54 g/kg Kvot: Råprotein smb/Energi 8 g/MJ Råprotein NIR 120 g/kg TS Råprotein smältbart 81 g/kg TS Energi till Häst 10.2 MJ/kg TS NDF NIR 582 g/kg TS Socker (WSC) NIR 105 g/kg TS Aska NIR 72 g/kg T celler bildas vid den nedre noden, så därför är cellerna längst ner levande och rika på råprotein, vatten och smältbara kolhydrater och bryts lätt ner av vommens mikrober. Cellerna längst upp har stor andel tjockväggiga, lignifierade, kvävefattiga celler som är mer svårnedbrytbara. Jämför numreringen med Figur 6. A Allt smältbart Omsättbar energi till häst Smältbart råprotein Kvot g Smb råprotein / NIJ Omsättbar energi till häst Smältbart råprotein CalP kvot Laboratoriefflaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Förklarinqar * Ej ackrediterad analys Mäto: Mätosäkerhe

Grovfoderanalys, grunden till allt! - Djur&Natu

Smältbart Råprotein Häst; AAT (Aminosyrer - Idisslare) PBV (proteinbalans - Idisslare) Svarstiden ligger normalt på 2-5 vardagar efter att provet kommit till labbet. Tilläggsanalyser för mineraler analyseras med en annan metod och svaras ut inom 2 veckor efter att du fått svar på näringsanalysen Faktureras till (om annan än kund) Företag Namn Adress . Postnummer‐Ort . Telefon (dagtid) E‐post. Information om provet. Provets ID . Frivillig uppgift för att du lättare ska komma ihåg vilket prov analysen avser. Provtyp Ensilage (klöver/baljväxter < 50%) Grönmassa (klöver/baljväxter < 50%) Hö / Hösilage (klöver/baljväxter. Utfodringen resulterade i ett högt dagligt rp-intag på > 180 g rp/100 kg kroppsvikt (180 g rp = 138 g smältbart rp) och i ett lägre dagligt rp-intag på ≤ 180 g rp/100 kg kroppsvikt men kunde även delas in i ett högt och ett lågt sockerintag (> eller ≤ 100 g/100 kg kroppsvikt) Innehållet av omsättbar energi i vallfoder brukar variera mellan 6 och 12,5 MJ/kg ts. Smältbart råprotein (smb rp) Råprotein och smältbart råprotein anges i gram. Proteininnehållet påverkas av vilka växter som finns i fodret. Klöver innehåller till exempel mer protein än gräs Råprotein: 15,0 % : Stärkelse: 15,00 % : Råfett: 9,0 % : Socker: 5,00 % : Råfibrer: 10,0 % : Kalcium: 3,50 % : Råaska: 10,0 % : Fosfor: 1,50 % : Magnesium: 0,40 % : Natrium: 0,70 % : Smältbart råprotein: 130 g/kg : Kalium: 0,80 % : Smältbar energi: 12,5 MJ/kg : Lysin: 0,75 % : Omsättbar energi: 10,8 MJ/kg : Methionin: 0,30

Råprotein smältbart 66 g/kg Kvot: Råprotein smb/Energi 10 g/MJ Råprotein NIR 128 g/kg TS Råprotein smältbart 89 g/kg TS Energi till Häst 8.9 MJ/kg TS NDF NIR 546 g/kg TS Socker (WSC) NIR 131 g/kg TS Aska NIR 74 g/kg TS Kalcium 4.5 g/kg TS Fosfor 2.4 g/kg TS Magnesium 2.7 g/kg TS. Analysrapport för hösilage 2008 . Näringsinnehåll till häst, 1:a skörd. Analysnamn . Resultat: Enhet: Torrsubstans: 72 % Smältbart råprotein: 42: g/kg fode Råprotein smältbart 54 g/kg Kvot: Råprotein smb/Energi 8 g/MJ Råprotein NIR 111 g/kg TS Råprotein smältbart 73 g/kg TS Energi till Häst 8.6 MJ/kg TS NDF NIR 565 g/kg TS Socker (WSC) NIR 128 g/kg TS Aska NIR 76 g/kg TS Kalcium 5.6 g/kg TS Fosfor 2.5 g/kg TS Magnesium 2.3 g/kg TS. Önskat smältbart råprotein räknar du ut genom att multiplicera MJ med den önskade kvoten. Vid energi på 8,0 MJ och önskad kvot på 6 tar du: 8,0 MJ*6=48 g smältbart råprotein. Ligger kvoten under 5,5 g smältbart råprotein/MJ så bör du komplettera med ett proteinrikt kraftfoder till en god maghälsa. Svarthavre passar till alla hästar, men dess höga energinivå gör den särskilt lämplig till tävlingshästar och andra aktiva hästar som behöver mycket energi. • Högt fett- och fiberinnehåll. • Energirikt Näringsinnehåll per kg Energi, enl SJV 11,6 MJ Råprotein 10 % Smältbart råprotein 82 g Råfett 5,0 %.

Råprotein: 12,0 % : Stärkelse: 3,0 % : Råfett: 2,4 % : Socker: 7,0 % : Råfibrer: 32,0 % : Kalcium: 1,2 % : Råaska: 10,9 % : Fosfor: 0,3 % : Magnesium: 0,3 % : Smältbart råprotein: 82 g/kg : Natrium: 0,1 % : Omsättbar energi: 8,9 MJ/kg : Kalium: 2,1 IMG_8679 änd. 1/16. He

Foder - Information om analys - Vidilab

Till Agri Lab 2008-06-11 Från Agri Lab 2008-06-18 ANALYSRESULTAT Agronor Halm AB Söderto 3267 24033 Löberöd FodermedletsPer kg sammansättning Per kg och näringsvärde för idisslare Torrsubstans Foder Torrsubstans (TS) 85,7 O/o Omsättningsbar Energi (VOS)för Häst 8,8 7,6 MJ Råprotein 116 Häst & idisslare99 Smältbart Råprotein. • Smältbart råprotein • Socker • Jäst • Smältbarhet råprotein och NDF. Du får även en beräknad prognos på hur många dagar det är kvar till proteinhalten förväntas vara 170. Till Agri Lab 2007-10-10 Från Agri Lab 2007 -10-17 ANALYSRESULTAT Agronor Halm AB Söderto 3267 24233 Löberön, Fodermedlets Per kg sammansättning Per kg och näringsvärde för idisslare Torrsubstans Foder Torrsubstans (TS) 87,7 O/o Omsättningsbar Energi (VOS) för Häst 9,3 8,2 MJ Råprotein 71 Häst & idisslare62 Smältbart Råprotein. Sista siffran i märkningen är vilken skörd det är, 1a eller 2a; En torr 1a skörd är bra för lättfödda hästar som normalt hafsar i sig maten och sedan står och sparkar efter mer Råprotein - Synonymer och betydelser till Råprotein. Vad betyder Råprotein samt exempel på hur Råprotein används

Näringsanalys får - hö/grönmassa - Optilab

Foderanalys - Gård & Djurhälsa

LW0BF * Omsättbar energi till häst 8.1 MJ/kg EUSEKR LW0BF * Smältbart råprotein 31 g/kg EUSEKR LW0BE * Omsättbar energi till häst 9.3 MJ/kg Ts EUSEKR LW0BE * Smältbart råprotein 36 g/kg Ts EUSEKR DR216 Råprotein 72.0 g/kg Ts NIR EUDKHO2 DR216 Socker 118.0 g/kg Ts NIR EUDKHO2 DR216 NDF 602.0 g/kg Ts NIR EUDKHO2 DR216 Aska 41.0 g/kg Ts. Den kom till Europa och USA under förra seklet. [1] 35% mer smältbart råprotein och 65% mer fett än vanlig vithavre (jmft med sorten Vital). Analys av vår nakenhavre, sort Izak. Analysnamn. Resultat. Enhet. Torrsubstans. 85,4 % Råprotein ts. 127. g/kg ts. Smältbart råprotein ts. 102 energi, råprotein och ber (NDF) samt beräknad fi prognos för hur många dagar det är kvar till prote-inhalten förväntas vara 170, 150 och 130 g/kg TS. I vallprognospaketet för häst ingår analys av torr-substans, omsättbar energi, råprotein, smältbart råprotein, socker och ber (NDF) samt beräknad

Fodermedlens innehåll av energi och smältbart råprotein

Det afprøvede interval af st. ford. råprotein var 98,5-142 g pr. FEso, svarende til 5,5-8,5 g st. ford. lysin pr. FEso. Data blev efterfølgende statistisk analyseret, og både en kurvelineær samt en broken-line model blev anvendt til at estimere den protein- og lysinkoncentration, der resulterede i maksimal daglig kuldtilvækst, minimalt dagligt vægttab hos soen og maksimal daglig. I PC-Horse redovisas kvoter för Ca/P och Zn/Cu i foderstaten. Många efterlyser råd om vad som bör vara önskvärda värden. Nedan redovisar vi en sammaställning gjord av Dr Dag Austbø som är försteamanuens och tf. professor vid Universitetet för miljö- och biovetenskap. Enheter: Energi: MJ omsättbar energi (MJ ME) Protein: Smältbart råprotein (DCP) Ca: Kalsium P : Fosfo Käringtand odlas som vallväxt i stora delar av världen. Den har i utländska försök gett förbättrad proteinförsörjning och produktion hos mjölkkor och andra idisslare genom sitt innehåll av kondenserade tanniner som minskar proteinets våmnedbrytbarhet. Två år i följd gjordes mjölkkoförsök vid Kungsängens forskningscentrum för att undersöka om några sådana effekter finns. Åsjömad semin och avel - Foder: Det är viktigt att veta näringsinnehållet i fodret för hästens olika behov. Vi hjälper dig med foderstatsberäkning Smältbart råprotein Energi, foder % g/kg foder MJ/kg foder 75 45 7.4 Råprotein Smältbart råprotein Energi g/kg Torrsubstans g/kg Torrsubstans MJ/kg Torrsubstans 97 60 9.8 Näringsinnehåll till Häst Alebäcks Stuteri AB Lindärva Gård 531 91 Lidköping Analysnamn Resultat Enhet LFA LFA LFA LFA LFA LFA Ort Analysrapport Lidköping Kundnr.

HippoProtein Plus - koncentrerat proteinfoder till häst

Råprotein Smältbart råprotein Energi Kalcium Ca Fosfor P Magnesium Mg Kalium K g/kg Torrsubstans g/kg Torrsubstans MJ/kg Torrsubstans g/kg Torrsubstans g/kg Torrsubstans g/kg Torrsubstans g/kg Torrsubstans 74 38 10.0 3.3 2.1 1.1 16.8 Näringsinnehåll till Häst Ankarcrona Carl Runsa Gård 194 91 Upplands Väsby Analysnamn Resultat Enhet L L. LW0BF * Omsättbar energi till häst 6.1 MJ/kg EUSEKR LW0BF * Smältbart råprotein 29 g/kg EUSEKR LW0BE * Omsättbar energi till häst 8.4 MJ/kg Ts EUSEKR LW0BE * Smältbart råprotein 40 g/kg Ts EUSEKR DR216 Råprotein 76.0 g/kg Ts NIR EUDKHO2 DR216 Socker 95.0 g/kg Ts NIR EUDKHO2 DR216 NDF 604.0 g/kg Ts NIR EUDKHO2 DR216 Aska 46.0 g/kg Ts. LW0BF * Omsättbar energi till häst 6.8 MJ/kg EUSEKR LW0BF * Smältbart råprotein 40 g/kg EUSEKR LW0BE * Omsättbar energi till häst 8.5 MJ/kg Ts EUSEKR LW0BE * Smältbart råprotein 50 g/kg Ts EUSEKR DR215 Råprotein 86.8 g/kg Ts Intern metod EUDKHO2 DR215 Socker 77.3 g/kg Ts Intern metod EUDKHO2 DR215 Aska 66.3 g/kg Ts Intern metod EUDKHO Foderblandningar till andra djur än sällskapsdjur Näringsuppgift Deklarerat Tolerans vid Tolerans vid procent avvikelse nedåt avvikelse uppåt Vatten > 10 + 1 enhet 5 -< 10 + 10 procent < 5 + 0,5 enheter Råprotein > 20 - 2 enheter + 4 enheter 10 -< 20 - 10 procent + 20 procent < 10 - 1 enhet + 2 enheter Smältbart råprotein - 15 procent. På Navesta producerar vi hösilage. Hösilaget särskiljer sig från det på marknaden vanligt förekommande med högre innehåll av smältbart råprotein och en något lägre torrsubstans. Med inte allt för hög torrsubstan ökar smakligheten och förbättras ensileringsprocessen

Kategori: Analyspaket för grovfoder - Häst - Optilab

Protein - hippolyt.d

Råprotein (RP) g 58 70 Smältbart Råprotein (Smb RP) g 28 35 Omsättbar Energi (OE) - Häst MJ 8,1 9,9 Smb RP / OE - Häst g/MJ 3,5 3,5 Neutral Detergent Fiber (NDF) g 494 602 Fosfor (P) g 1,6 1,9 Kalcium (Ca) g 2,7 3,3 Kalium (K) g 15,9 19,3 Magnesium (Mg) g 0,7 0, Forma 25 är en råvarumix som bidrar med både råprotein och fibrer till foderstaten. Basen i Forma 25 är betfiber som är kombinerad med råvaror för att uppnå en bestämd nivå av råprotein, energi och fiber bra till foderstater som innehåller vallfoder med höga råproteinvärden. Till högt avkas-tande mjölkkor kommer det inte att räcka med enbart ärtor som proteinkälla - det måste till-föras mer våmstabilt råprotein. Det är dock fullt möjligt att utfodra mjölkkor med dagsgi-vor upp till 3-4 kg. Däremot fungerar ärtor br Havre innehåller många fina hälsofördelar som antioxidanter och fibrer. Havre innehåller även protein av hög kvalitet. Havren tillför energi i form av stärkelse och fett. Smältbart råprotein ligger på 80 gram/kg, vilket är ett normalt värde för bra havre. Kornkross ges också till rådjuren

Två hästfoder som är favoriter just nu Svenska Fode

Smältbart råprotein Energi, foder % g/kg foder MJ/kg foder 84 34 8.4 Råprotein Smältbart råprotein Energi g/kg Torrsubstans g/kg Torrsubstans MJ/kg Torrsubstans 76 40 10.0 Näringsinnehåll till Häst Alebäcks Stuteri AB Lindärva Gård 531 91 Lidköping Analysnamn Resultat Enhet L L L L L L Ort Analysrapport Lidköping Kundnr 6037295. Råprotein Smältbart råprotein Energi NDF Socker (NIR) Kalcium Ca Fosfor P Magnesium Mg Kalium K Natrium Na Svavel S g/kg Ts g/kg Ts MJ/kg Ts g/kg Ts g/kg Ts g/kg Ts g/kg Ts g/kg Ts g/kg Ts g/kg Ts g/kg Ts 79 43 9.1 638 81 2.2 1.7 1.0 15.5 <0.5 1.4 Näringsinnehåll till Häst Pettersson Lars Kvarnboda 101 195 95 Rosersberg Analysnamn.

ReitsportPerformance Fibre High Protein sälj av forhasten

Råprotein Smältbart råprotein Energi NDF Socker (NIR) Kalcium Ca Fosfor P Magnesium Mg Kalium K Natrium Na Svavel S g/kg Ts g/kg Ts MJ/kg Ts g/kg Ts g/kg Ts g/kg Ts g/kg Ts g/kg Ts g/kg Ts g/kg Ts g/kg Ts 67 32 9.5 640 165 2.6 2.1 0.9 18.7 <0.5 1.3 Näringsinnehåll till Häst Harrysson & Söner AB Bjärknäs Gård 149 91 Nynäshamn. Grovfodret utgör grunden i hästens foderstat och kräver ett näringsinnehåll med balans mellan smältbart råprotein och energi som stämmer väl överens med hästens behov. Framtidsplaner: Till nästa år vill vi hoppa 1.20-1.30 Fodrens proteinvärde för hästar uttrycks i form av smältbart råprotein (Smb rp), ett system som användes som proteinvärdesystem också för idisslare fram till 1995. För att uttrycka fodrens energivärde används samma system för både idisslare och hästar Råprotein 17% Smältbart råprotein 140 g Smältbart råprotein/ energi (ME) 14 g/MJ Lysin 10 g Växttråd (fibrer) 16% Råolja och råfett 4% Stärkelse 16% Socker 5% Råaska 8% Kalcium 0,8% Fosfor 0,5% Magnesium 0,4% Natrium 0,4% Kalium 1,2 MJB Kraftfor AS | www.mjbkraftfor.com | Maria Boye | Tel. 94 22 92 92

 • Brévent Flégère balme.
 • Meen Svenska.
 • Ta bort vårtor med laser.
 • Statens kriminaltekniska laboratorium.
 • Bobbi Brown concealer shades.
 • Luftkastellet Malmö.
 • Berliner Zeitung kaufen.
 • Q10 300.
 • Kvintcirkeln ramsor.
 • Authentic Models solar system.
 • Karesuando knives Canada.
 • Segelreparationstejp.
 • Runner's World utgivningsdatum.
 • Philosophy of science vs science.
 • Bussförare lön Flashback.
 • Hus från slutet av 1800 talet.
 • Tender svenska.
 • Pasta al forno ragù mozzarella.
 • Vad kostar det att försäkra båt.
 • Pimpelspö multirulle.
 • Cutaneous larva migrans home remedy.
 • Blocket Skaraborg Tidaholm.
 • Vad betyder ROSC.
 • Byta in gamla glasögon.
 • The Wire news.
 • Spontad plywood 15 mm.
 • Google Pixel 2 Case and Screen Protector.
 • Electrolux EOP601X manual.
 • 3 5 Milch.
 • Ford Probe 1997.
 • Frukost Odenplan.
 • Kinguin Office.
 • Åhus höjd över havet.
 • Julmotiv färglägga.
 • Facts about Ariana Grande.
 • Reducerade system Dagens Dubbel.
 • Rettslig skranke definisjon.
 • Miles Morales Age.
 • Halvt instoppad skjorta.
 • Utlandsstudier psykolog.
 • Österrike högsta berg.