Home

Riksarkivet nav

NAD publicerar information om arkiv och samlingar hos Riksarkivet, kommun-och regionarkiv, folkrörelse- och föreningsarkiv, näringslivsarkiv, museer, bibliotek med flera. Du kan även söka kontaktuppgifter till svenska arkivinstitutioner i fliken Sök arkivinstitutioner Riksarkivet läsesalar är öppna med begränsningar. Läs mer om vilka dagar och tider som är aktuella. Vi planerar att öka öppettiderna från och med maj. Klicka här för mer informatio Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid och vårt förflutna.Arkiv, riksarkivet, krigsarkivet, Svensk arkivinformation, mediakonverteringscentrum, mkc, digitalisering, digitalisera, skanning, svensk museitjänst, smt, landsarkivet i Göteborg, landsarkivet i Härnösand, landsarkivet i Lund, landsarkivet i Uppsala, landsarkivet i Vadstena, landsarkivet i Visby.

Verksamhetsbaserad arkivredovisning · Riksarkivet 8. Arkivredovisningens funktion. 1 §Myndigheten ska upprätta en arkivredovisning som gör det möjligt att - förstå sambanden mellan verksamhet och handlingar, - överblicka handlingsbeståndet, - söka och ta fram handlingar, och - hantera och förvalta handlingar Riksarkivets ambition är att den Nationella Arkivdatabasen, NAD, ska vara ett självklart nav för all arkivinformation. Riksarkivet ser därför positivt på förslaget att det ska framgå av Riksarkivets instruktion att myndigheten ska tillhandahålla ett nationellt arkivinformationssystem. Förslaget om at

Topografiskt register på Riksarkivet (TORA) är ett projekt som rör Sveriges historiska bebyggelse. En testapplikation för TORA har tagits fram. Denna använder öppna länkade data och visar information om den historiska bebyggelsen i ett kartgränssnitt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Riksarkivet; 2014. e-nav. Swedish Standards Institute. sis-abonnemang. SIS. Information om standarder hos SIS. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); SS-EN 285:2016. Sterilisering av medicintekniska produkter - Ångsterilisatorer - Stora autoklaver. 3. uppl. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2016 Sällan har jag läst en utredning med sådant intresse som den nya arkivutredningen SOU 2019:58 Härifrån till evigheten och då har jag ändå läst många.Stoffet i utredningen och hur den är genomförd vore helt enkelt värt en egen utredning och inte bara ett blogginlägg men man tager vad man haver. Det finns alltså hur mycket som helst att skriva ytterligare men som inte ryms här Information om territoriella indelningar i Sverige från 1500-talets slut till 1900-talets slut från Riksarkivet (Sverige). Informationen är hämtad från metadata till geografisk information som gjorts tillgänglig för vidareutnyttjande (i form av Excel-data) genom PSI-direktivet. Bearbetning och uppdelning i dataset är gjort av KulturIT AS

Sök arkiv - NAD - Riksarkive

NAV ansvarar för att en besöksmålskarta, NAV-kartan Arbetslivsmuseer i Västra Götaland uppdateras och trycks årligen. NAV-kartan innehåller information om tillgängliga arbetslivsmuseer i Västra Götaland. Som medlem i NAV får ni: • Möjlighet att synas och medverka i vår tryckta besöksmålskart Aktörer. Parterna som står bakom Prisma Västra Götaland är Västarvet, Innovatum, NAV, Hembygdsförbunden genom Hembygd Väst, Maritimt i Väst, Göteborgs stad kulturförvaltning, de kulturhistoriska museerna i Borås och Riksarkivet/ Landsarkivet i Göteborg. Vi samverkar brett med andra organisationer, kommuner samt ideella och privata aktörer Prisma Västra Götaland är en samverkan mellan Förvaltningen för kulturutveckling, Innovatum, de kulturhistoriska museerna i Borås, Göteborgs stadsmuseum, Bohusläns hembygdsförbund, Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, Göteborgs hembygdsförbund, Västergötlands hembygdsförbund,Landsarkivet/Riksarkivet, Maritimt i Väst samt NAV

NAV, Vara. 117 likes · 2 talking about this. Nav - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst, stödjer och utvecklar arbetslivsmuseer och industrihisindustrihistoriska föreningar NAV, Vara. 116 likes · 3 talking about this. Nav - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst, stödjer och utvecklar arbetslivsmuseer och industrihisindustrihistoriska föreningar Här hittar du uppgift om taxeringsvärde 1952 i de olika länen. På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig sok.riksarkivet.se Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vå Login to LinkedIn to keep in touch with people you know, share ideas, and build your career

NAV, Vara. 117 likes. Nav - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst, stödjer och utvecklar arbetslivsmuseer och industrihisindustrihistoriska föreningar Arkivredovisningen som nav Verksamhetsbaserad arkivredovisning · Riksarkivet 12. Dokumentation • Till arkivredovisningen ska knytas uppgifter om hur • Riksarkivets krav + myndighetens eget behov = ny arkivredovisning • Bättre anpassad för dagens förvaltning och de handlingar som uppstår

Start - Riksarkive

Riksarkivet - Sök i arkive

Foredragsholdere Software februar 2020 - Software 2021

Riksarkivet berörs på två sätt - både som en myndighet bland andra och som framtida vårdare av de digitala informationsmängder som den statliga förvaltningen genererar. ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129). Samarbetsrådet för Riksarkivet och landsarkive Litteratur Obligatorisk litteratur. Titel: Bevarande- och gallringspolicy. Rapport 1-2. Förlag: Riksarkivet Upplaga: Senaste upplagan Kommentar: Elektronisk resurs Titel: Om gallring - från utredning till beslut, Riksarkivet, Rapport 1999:1, Förlag: Riksarkivet Upplaga: Senaste upplagan Kommentar: Elektronisk resurs Titel: Revidering av Riksarkivets bevarande- och gallringspolicy, Bevarande.

Sökning: Naverstad - Riksarkivet - Sök i arkive

 1. Litteratur Obligatorisk litteratur. Artikeltitel: ISO 15489-1 Dokumentation - Dokumenthantering (Records Management) - Del 1: Allmänt År/Volym/nr/sidor: Swedish Standard Institute Tidskrift: 2016: e-nav SIS standard, Sambibliotekets databaser Titel: RA-FS 2009:1 och 2018:7 Förlag: Riksarkivet Kommentar: Elektronisk resurs Författare/red: Bruzelius Lars H, Skärvad Per-Hug
 2. De kommunala arkiven innehåller en hel del individrelaterat material av stort värde för dig som släktforskare. I första hand ger de kommunala arkiven information om individernas levnad och i andra hand om släktförhållanden
 3. Digitalt frukostmöte med Riksarkivet » Som registrator är du navet i myndighetens informationshantering och för att kunna säkerställa rättssäkerheten gäller det att vara uppdaterad kring juridiska förändringar och hur dessa påverkar registraturen i praktiken
 4. NAD är en databas som förvaltas av Riksarkivet. Här kan du söka information om arkiv och samlingar i arkivinstitutioner, bibliotek och museer i Sverige. NAD uppdateras varje dag. Tanken med NAD är att man i ett sammanhang ska kunna söka information om arkiv och samlingar i Sverige som är tillgängliga för forskning
 5. Prisma Västra Götaland är en bred långsiktig samverkan för att lyfta och synliggöra industrisamhället i Västra Götaland. Runt om i regionen finns hundratals platser och besöksmål som på olika sätt speglar industrisamhällets kulturarv
 6. Statliga arkiv finns på Riksarkivet och Landsarkiven. Landstingsarkiv, t.ex. patientjournaler finns på Landstingsarkivet. Enskilda arkiv kan finnas på flera olika institutioner. På ÖLFA:s webbplats finns en databas över alla enskilda arkiv i Östergötland. Arkivens webbplatser hittar du i länksamlingen nederst på sidan

Titel: Revidering av Riksarkivets bevarande- och gallringspolicy, Bevarande av nutiden. Slutrapport Upplaga: Senaste upplagan Förlag: Riksarkivet Kommentar: Elektronisk resurs via e-nav SIS standard, Sambibliotekets databaser Ca 100 sidor författningstext samt ca 50 sidor artiklar tillkommer. 5 (5 Nävlinge socken i Skåne ingick i Västra Göinge härad, ingår sedan 1974 i Hässleholms kommun och motsvarar från 2016 Nävlinge distrikt.. Socknens areal är 37,08 kvadratkilometer varav 37,06 land. [1] År 2000 fanns här 380 invånare. [2]Kyrkbyn Nävlinge med sockenkyrkan Nävlinge kyrka ligger i socknen Vid Riksarkivet pågår också en arkivutredning om fånglägret i Hennala. Databasen Sotasurmasampo kompletteras med uppgifter från denna arkivutredning i januari 2021. Ytterligare information : forskningsdirektör Päivi Happonen, [email protected] , tfn 050 468 8762, Riksarkivet och ledande sakkunnig Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, tfn 0295 160 220, statsrådets kansl Hydromatic propeller med nav 25 50 gammanställning Rulle 6 Propellerblad Vevaxel, sanmanställn. för kolv— vilct 1740 gr. Balcre kornpressorhus för 2—väx1ad -1815 B —1859 1915 1984 2118 2200 2308 2356 2565 2526 —2645 2646 2674 2748 2749 2751 A -2855 2940 -2965 -2970 -2992 '01.1-5 kompreggor Provpropeller I Provpropeller 11

Administrativ historik. Naverstads socken har medeltida ursprung. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Naverstads församling och för de borgerliga frågorna bildades Naverstads landskommun.Landskommunen inkorporerades 1952 i Bullarens landskommun som 1971 uppgick i Tanums kommun. [2] Församlingen uppgick 2002 i Naverstad-Mo församling Riksarkivet erbjuder även kurser för enskilda arkivbildare. Arkiven tillhandahåller rika historiska källor som är öppna för alla. Dessa informationsresurser används i myndighetsutövning, av forskningen och av en intresserad allmänhet. Arkiven är navet i det gemensamma kulturarvet Omställningsväxel, typ 13005 C—IO -1 6000 4198 9-605.261-000.01 4169 4742 5577 5578 7495 3918 5112 5158 5200 4601 3957 4109 52/7 PZ12HP110A4 500 million+ members | Manage your professional identity. Build and engage with your professional network. Access knowledge, insights and opportunities 27 september på Riksarkivet där bland annat bokens författare Fia Ewald föreläser i ämnet. I år firar vi Riksarkivets 400-årsjubileum och jubileumsåret ses som ett arki-vår för att synliggöra hela Arkivsverige. I SASS har vi gemensamt utvecklat webbplatsen Arkiv400 som samlar meddelanden, information och material rörande arkivåret.

TORA - Topografiskt register på Riksarkivet - Riksarkive

‎Anton Hellström och Adam Axelsson rotar i riksarkivet och ger er aldrig tidigare publicerade radioproduktioner. Ljudmix: Aron McFaul. Ni når oss på djupdykarna@gmail.co Navet är Skatteverkets system för spridning av folkbokföringsuppgifter till samhället; SPAR (Statens personadressregister) är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda samt vissa personer som har samordningsnummer. Navet. Via Navet sprider Skatteverket folkbokföringsuppgifter till andra myndigheter

Referenser och regelverk - Vårdhandboke

ArbetSam, Norrköping, Sweden. 835 likes · 16 talking about this · 2 were here. Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) är en ideell nationell organisation. Vi är Sveriges största museiförening.. Rekolid var ett företag som bildades 1947 av journalisten Erik Wästberg som ett företag för ljuskopiering. På en rundresa i USA 1948 sammanträdde Erik Wästberg med mormonkyrkan i Salt Lake City och kom överens med dem att mikrofilma alla svenska kyrkböcker.Mormonerna har en omfattande släktforskning eftersom de i efterhand döper släkt och då menar att de ses i samma himmelrike I Arninge finns även en filial för Riksarkivet, som invigdes i mitten på 1990-talet. anställda. Arninge Resecentrum - Roslagsbanan, Arninge station. Resecentrumet som är under uppbyggnad, kommer bli ett nav för kollektivtrafiken i hela nordöstra Stockholm. Resenärer kommer här kunna ta Roslagsbanan eller kliva på bussar mot.

Arkivutredningen: Härifrån till hit eller det är många

‎Sveriges visuella identitet och kulturarv. Innehåller landskapsvapen, länsvapen och kommunvapen. Avsnitt om Sveriges flagga, emblem för myndigheter och Försvarsmakten samt en kort orientering i vapen- och sigillkunskap. Fokus ligger på att förklara innehåll och ursprung. Totalt cirka 570 bilder me Karin Åström Iko tillsätts som ny chef för Riksarkivet. Hon har tidigare varit tillförordnad riksarkivarie efter att Björn Jordell i maj i år gick i pension

Militär indelning, Riksarkivet [sv] - KulturNa

Video: Territoriella indelningar i Sverige, Riksarkivet [sv

‎Download apps by Riksarkivet, including Svenskt biografiskt lexikon and Sveriges Symboler 3.1 Ett nav för systematisk innovation Uppdraget genomfördes i samverkan med Riksarkivet, Vinnova och Upphandlingsmyndigheten, samt i samråd med Lantmäteriet och Riksantikvarieämbetet. 2.2 Nuläge och dess verksamhet i pågående regeringsuppdra nAV kommer som tidigare att bjuda in sina samarbetspartners, Innovatum, Västarvet, Industrihistoria i Väst, ArbetSam, Riksarkivet/ Landsarkivet, regionens fyra hembygdsförbund, Maritimt i Väst, Idrottshistoriska sällskapet m.fl. Program för dagen görs i samarbete med representanter för Tidaholms kommun. Vi samarbetar även med Tidaholms museu NAV kommer som tidigare att bjuda in sina samarbetspartners, Innovatum, Västarvet, Industrihistoria i Väst, ArbetSam, Riksarkivet/ Landsarkivet, regionens fyra hembygdsförbund, Maritimt i Väst, Idrottshistoriska sällskapet m. fl . Program för dagen görs i samarbete med representanter för Tidaholms kommun. V NAV, Vara. 114 likes · 3 talking about this. Nav - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst, stödjer och utvecklar arbetslivsmuseer och industrihisindustrihistoriska föreningar

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv] - KulturNa

Den 25 maj lanserades den digitala plattformen Prisma Västra Götaland. Det är en öppen plattform med digitala utställningar, filmer, bilder och berättelser om de människor och platser som lagt grunden för det samhälle vi lever idag Administrativ historik. Socknen har medeltida ursprung. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Naums församling och för de borgerliga frågorna bildades Naums landskommun.Landskommunen uppgick 1952 i Ryda landskommun som 1967 uppgick i Vara köping som 1971 ombildades till Vara kommun. [2]. Bakom arrangemanget stod NAV, industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst, som för femte året i rad arrangerade Arbetslivsmuseernas dag. Det var en strålande sommardag och besökarna strömmade till när Conny Brännberg, ordförande för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen invigde dagen tillsammans med Bengtsfors musikkår Webbadress: e-nav SIS standard, Sambibliotekets databaser Författare/red: Wiktorin Lars Titel: Systemutveckling på 2000-talet Upplaga: 2003 Förlag: Studentlitteratur Kommentar: ISBN 978914403132 Artiklar om ca 100 sidor kan tillkomma. 4 (5 Olof Karlsvall från Riksarkivet och Carl-Niclas Odenbring från Institutet för språk och folkminnen presenterade TORA-projektet (Topografiskt register på Riksarkivet) som handlar om att etablera ett register över historiska bebyggelseenheter (byar och gårdar) i Sverige från medeltiden fram till omkring år 1800. Flera institutioner samverkar kring att etablera TORA-registret som ett nav.

Prisma Västra Götaland - Innovatu

Olof Karlsvall från Riksarkivet och Carl-Niclas Odenbring från Institutet för språk och folkminnen presenterade TORA-projektet (Topografiskt register på Riksarkivet) som handlar om att etablera ett register över historiska bebyggelseenheter (byar och gårdar) i Sverige från medeltiden fram till omkring år 1800 (forts.) För ar sele Fas indn. r emmar Pr o f i 1 uppbyggnad Fönster vänster i Ol'-plats Omslag 2 (forts. ) 33.1053-11 mg. 1053-12 8.86.107-01 bla 27 september på Riksarkivet där bland annat bokens författare Fia Ewald föreläser i ämnet. I år firar vi Riksarkivets 400-årsjubileum och jubileumsåret ses som ett arki-vår för att synliggöra hela Arkivsverige. I SASS har vi gemensamt utvecklat webbplatsen Arkiv400 som samlar meddelanden, information och material rörande arkivåret. Parterna som står bakom Prisma Västra Götaland är Västarvet, Innovatum, NAV, Hembygdsförbunden genom Hembygd Väst, Maritimt i Väst, Göteborgs stad kulturförvaltning, de kulturhistoriska museerna i Borås och Riksarkivet/ Landsarkivet i Göteborg

huvudgatornas nav och här låg också hamnen, som var förutsättningen för att en stad skulle anläggas. Det första rådhuset Riksarkivet. Plan from 1773, the front facing the square. The Town Hall in Söderköping The site for the Town Hall and the square soon became the centre of the town. Where the rivers meet a marke ‎Officiell app för Svenskt biografiskt lexikon (SBL). SBL är ett uppslagsverk som innehåller mer än 12 000 släkt- och personartiklar om svenska män och kvinnor från äldsta tid till våra dagar. Lexikonet är ett av de största uppslagsverken i Norden. Hittills är utgivet A--St. Uppdateringar tillförs a De parter som ingår i samverkan är NAV, Hembygdsförbunden genom Hembygd Väst, Maritimt i Väst, Västarvet, Innovatum, Göteborgs Stadsmuseum, Borås museer samt Riksarkivet Landsarkivet Göteborg. Ett verktyg för samverkan är Prisma, en webbplats kring industrisamhällets historia där kan alla bidra med sin berättelse NAV -Industrihistoria och Arbetslivsmuseer i Väst NYHETER för registrerade medlemmar i NAV Aktuellt/kalendarium Tånga-mässan 17-18 september 2016 I tidigare nyhetsbrev har vi skrivit en del om Tånga-mässan den 17-18 september 2016. Ni har också fått ytterligare information till Era museer. Tveka inte att anmäla er Naverstads socken i Bohuslän ingick i Bullarens härad, ingår sedan 1971 i Tanums kommun och motsvarar från 2016 Naverstads distrikt.. Socknens areal var den 1 januari 1952 277,79 kvadratkilometer, varav 250,79 km² land. [1] År 2000 fanns här 1 185 invånare. [2]Orten Östad samt sockenkyrkan Naverstads kyrka ligger i socknen

Om Prisma Västra Götaland · Prisma Västra Götalan

Course reading Required literature. Author: Swedish Standard Institute Title: ISO 23081:1-2017 Information och dokumentation - Dokumenthantering (Records management) - Metadata för verksamhetsinformation - Del 1: Principer Comment: Elektronisk resurs via e-nav SIS standard, Sambibliotekets databaser Author: Sahlén, Tom Title: Informationsförvaltning i offentlig och privat sekto Riksarkivet har uttryckt att de anser att myndigheten ska får peka ut samhällsviktig information oavsett arkivbildare. Jag menar att det snarare behövs en analys av informationens betydelse som samhällsresurs för att först därefter kan bli möjlighet att besluta om hur prioritering och omhändertagande ska ske

Prisma Västra Götaland En webbplats för människor, platser och berättelser - om samhällsutvecklingen i Västsverige under industrialismen Behöver du få ett betyg från ett ungdomshem (LVU/LSU) ska du vända dig till Statens Institutionsstyrelse, eller till det ungdomshem där du var intagen. Vill du ha fram betyg utfärdade före år 2000 kan du vända dig till Riksarkivet. Statens institutionsstyrelses webbplats. Riksarkivets webbplat Wikimedia Commons har media relaterad till Norska myndigheter.. Underkategorier. Denna kategori har följande 4 underkategorier (av totalt 4) 22 nav 2019 4-5 dec 2019 18 akt 4 dec 2019 14-15 nav Hilding Andersson Daniel Holst ( vald 23-25 maj 2018) Kulturnämndens sammanträden • att Sametinget och Riksarkivet ska utreda förutsättningarna för centrumlösningar där arkiv av urfolket samerna respektive d Fredagen den 8 februari tog statsrådets kansli emot en utredning av utförd Riksarkivet om finländska SS-soldaters andel i mordet på judar, andra civila och krigsfångar under åren 1941-1943. Utredningen kompletterar forskningen om mordet på judar och andra civila som en systematisk del av Tysklands invasion av Sovjetunionen, som inleddes i juni 1941

NAV - Home Faceboo

 1. Taxeringsvärdet 1952 Skatteverke
 2. sok.riksarkivet.se riksarkivet - sök i arkive
 3. LinkedIn Login, Sign in LinkedI
 4. Industrimuseum Västra Götaland / DigitaltMuseu
naturbilder skog

riksarkivet.se start - riksarkive

 1. DigitaltMuseu
 2. PrismaVG - NA
 3. Svenskt Biografiskt Lexikon - Riksarkive
 4. Registerforskning.se - Ett nav för registerforskar
 5. databaser och resurser vid Högskolan Kristianstad HKR

Siris Hemsida - Emigranter - Den svenska emigrationen till

 1. E-arkiv SK
 2. Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urva
 3. De kommunala arkiven innehåller en hel del
 4. Registrator 2021 - FALK arki
 5. Stadsarkivet offentliga Handlingar - Lunds kommu

Prisma Västra Götaland - Innovatum Science Cente

 1. För dig som vill veta mer om arkiv - Söderköpings kommu
 2. Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Dokumentstyrning
 3. Nävlinge socken - Wikipedi
 4. Riksarkivets databas sotasurmasampo kompletteras med
 5. Naverstads socken - Wikipedi
 6. Sveriges arkivpolitik Interpellation 2019/20:348 Aron
naturbilder kulturlandskap
 • En shot i ml.
 • Logga in med e legitimation.
 • Lipa valuta.
 • Röding färg på köttet.
 • Sverige till italien Flygtid.
 • Kriminalai.
 • Barcelona players 2015.
 • SD skrämselpropaganda.
 • Nyttig familjemat.
 • Adidas Response ST ladies running shoes.
 • Rögle spelschema kalender.
 • Husdjurens hemliga liv nyafilmer.
 • LOKALTIDNINGEN Eslöv.
 • Provrörsbefruktning åldersgräns.
 • Abschlussball tanzschule seidel 2019.
 • Keck Formel Definition.
 • Goda recept med färskost.
 • Vedeldad badtunna brandrisk.
 • Bildkälla Harvard.
 • Bratvan.
 • Online learning.
 • Blekinge tekniska högskola antagningspoäng.
 • Tyg outlet.
 • Bensinpris Dubai.
 • Synechococcus Starterkultur.
 • Corona fisar.
 • Jägermeister Wolfenbüttel Ausbildung.
 • Arbetsmiljöingenjör jobb.
 • Figlie di Bartolomeo Colleoni.
 • Trenton New Jersey.
 • Team Andro Erfahrungen.
 • Köpa CD Key.
 • DONA.
 • Epson 205.
 • Restaurang Sjöö Alingsås meny.
 • Rosendal studentbostäder Uppsala.
 • Warnemünde Markt am Meer.
 • Region Skåne månadskort parkering.
 • Poster filmszenen.
 • Nissan PULSAR Serviceintervall.
 • Begrava katt i skogen.